Sme členom AOPP

07.03.2013 11:27

Na ostatnom Valnom zhromaždení Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) dňa 28.2.2013 v Bratislave sme boli prijatý za riadneho člena tejto pacientskej organizácie. Je to ďalší krok v rámci našich aktivít v oblasti pomoci ľuďom a pacientom na Slovensku. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Späť